Δρομολόγια Αίγινα

Αναχώρηση Δευτέρα – Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
από Πειραιά 06.50
από Αίγινα 08.15
από Πειραιά 10.30 10.30
από Αίγινα 12.00 12.00
από Πειραιά 14.15 14.15 14.15 14.15
από Αίγινα 16.00 16.00 16.00 16.00
από Πειραιά 18.00 18.00
από Αίγινα 19.45 19.45
Αναχώρηση Παρασκευή Σάββατο Κυριακή Δευτέρα
από Πειραιά 10.30 10.30 10.30
από Αίγινα 12.00 12.00 12.00
από Πειραιά 14.15 14.15 14.15 14.15
από Αίγινα 16.00 16.00 16.00 16.00
από Πειραιά 18.00 18.00 18.00
από Αίγινα 19.45 19.45 19.45
Αναχώρηση Δευτέρα – Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
από Πειραιά 06.50
από Αίγινα 08.15
από Πειραιά 10.30(1) 10.30 10.30 10.30(2)
από Αίγινα 12.00(1) 12.00 12.00 12.00(2)
από Πειραιά 14.15 14.15 14.15 14.15
από Αίγινα 16.00 16.00 16.00 16.00
από Πειραιά 18.00 18.00
από Αίγινα 19.45 19.45
*Στις 24 Μαρτίου θα γίνει ένα ακόμα έκτακτο δρομολόγιο με αναχώρηση από Πειραιά προς Αίγινα στις 18:30 και αναχώρηση από Αίγινα προς Πειραιά στις 20:00 (1)Το δρομολόγιο αυτό θα εκτελείται από 18/04 έως 26/04 (2)Το δρομολόγιο αυτό θα εκτελεστεί μόνο την Κυριακή 24/04/16
Αναχώρηση Μ. Τετάρτη 27/4 Μ. Πέμπτη 28/4 Μ. Παρασκευή 29/4 Μ. Σάββατο 30/4 Κυριακή Πάσχα 1/5 Δευτέρα 2/5 Τρίτη 3/5
από Πειραιά 07.00 07.00 07.00 07.00
από Αίγινα 08.30 08.30 08.30 08.30
από Πειραιά 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30 10.30
από Αίγινα 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
από Πειραιά 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15 14.15
από Αίγινα 16.00 16.00 16.00 16.00 18.30 16.00 16.00
από Πειραιά 18.00 18.00 18.00 18.00 18.00
από Αίγινα 19.45 19.45 19.45 19.45 19.45
Αναχώρηση Δευτέρα – Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
από Πειραιά 06.50
από Αίγινα 08.15
από Πειραιά 10.30 10.30 10.30 10.30
από Αίγινα 12.00 12.00 12.00 12.00
από Πειραιά 14.15 14.15 14.15 14.15
από Αίγινα 16.00 16.00 16.00 16.00
από Πειραιά 18.30(4) 18.30 18.00(3) 18.30
από Αίγινα 20.00(4) 20.00 19.45(3) 20.00
(3)Το δρομολόγιο αυτό θα εκτελεστεί μόνο το Σάββατο 19/06 (4)Tο δρομολόγιο αυτό θα εκτελεστεί μόνο την Τετάρτη 04/05 και Πέμπτη 05/05
Αναχώρηση Δευτέρα 20/06 (Αγίου Πνεύματος)
από Πειραιά 10.30
από Αίγινα 12.00
από Πειραιά 14.15
από Αίγινα 16.00
από Πειραιά 18.00
από Αίγινα 19.45
Αναχώρηση Δευτέρα – Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
από Πειραιά 06.50
από Αίγινα 08.15
από Πειραιά 10.30 10.30 10.30 10.30
από Αίγινα 12.00 12.00 12.00 12.00
από Πειραιά 14.15 14.15 14.15 14.15
από Αίγινα 16.00 16.00 16.00 16.00
από Πειραιά 18.30 18.30
από Αίγινα 20.00 20.00
Αναχώρηση Δευτέρα – Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
από Πειραιά 07.00 07.00 07.00(*)
από Αίγινα 08.30 08.30 08.30(*)
από Πειραιά 10.30 10.30 10.30 10.30
από Αίγινα 12.00 12.00 12.00 12.00
από Πειραιά 14.15 14.15 14.15 14.15
από Αίγινα 16.00 16.00 16.00 16.00
από Πειραιά 18.00(4) 18.30 18.00 18.30
από Αίγινα 19.45(4) 20.00 19.45 20.00
(4)Το δρομολόγιο αυτό θα εκτελείται από 20/07 (*)Το δρομολόγιο αυτό θα εκτελεστεί μόνο τα Σάββατα 06/08 και 13/08
Αναχώρηση Δευτέρα 15/08
από Πειραιά 10.30
από Αίγινα 12.00
από Πειραιά 14.15
από Αίγινα 16.00
από Πειραιά 18.00
από Αίγινα 19.45
Αναχώρηση Δευτέρα – Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
από Πειραιά 07.00 07.00
από Αίγινα 08.30 08.30
από Πειραιά 10.30 10.30 10.30 10.30
από Αίγινα 12.00 12.00 12.00 12.00
από Πειραιά 14.15 14.15 14.15 14.15
από Αίγινα 16.00 16.00 16.00 16.00
από Πειραιά 18.00 18.30 18.00 18.15
από Αίγινα 19.45 20.00 19.45 20.00
Αναχώρηση Δευτέρα – Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
από Πειραιά 06.50
από Αίγινα 08.15
από Πειραιά 10.30 10.30 10.30 10.30
από Αίγινα 12.00 12.00 12.00 12.00
από Πειραιά 14.15 14.15 14.15 14.15
από Αίγινα 16.00 16.00 16.00 16.00
από Πειραιά 18.30 18.30
από Αίγινα 20.00 20.00
Αναχώρηση Δευτέρα – Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
από Πειραιά 06.50
από Αίγινα 08.15
από Πειραιά 10.30 10.30
από Αίγινα 12.00 12.00
από Πειραιά 14.15 14.15 14.15 14.15
από Αίγινα 16.00 16.00 16.00 16.00
από Πειραιά 18.00 18.00
από Αίγινα 19.45 19.45
Αναχώρηση Δευτέρα – Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
από Πειραιά 07.00
από Αίγινα 08.30
από Πειραιά 10.30 10.30 10.30
από Αίγινα 12.00 12.00 12.00
από Πειραιά 15.00 15.00 15.00 15.00
από Αίγινα 16.30 16.30 16.30 16.30
από Πειραιά 18.30 18.00
από Αίγινα 20.00 19.30
Αναχώρηση Τρίτη 08/11 Τετάρτη 09/11
από Πειραιά 07.00 07.00
από Αίγινα 08.30 08.30
από Πειραιά 10.30 10.30
από Αίγινα 12.00 12.00
από Πειραιά 15.00 15.00
από Αίγινα 16.30 16.30
από Πειραιά 18.00 18.00
από Αίγινα 19.30 19.30
Αναχώρηση Δευτέρα – Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
από Πειραιά 07.00
από Αίγινα 08.30
από Πειραιά 10.30 10.30 10.30
από Αίγινα 12.00 12.00 12.00
από Πειραιά 15.00 15.00 15.00 15.00
από Αίγινα 16.30 16.30 16.30 16.30
από Πειραιά 18.30 18.00
από Αίγινα 20.00 19.30